2017

Jeg besøgte Faisalabad og Lahore 

og vi havde pastormøder i begge byer.

Efter mødet i Lahore kom en pastor op, han havde et vidnesbyrd: Lægerne havde opgivet hans baby, da de ikke kunne slå feberen ned eller finde grunden til feberen, der ver mere end 45 grader om dagen og 38 om natten. Familien ringede til mig i Danmark og jeg bad for babyen, som blev øjeblikkeligt helbredt. Tak Jesus.

ENGLISH:

I visited Faisalabad and Lahore

and we had pastor meetings in both cities.

After the meeting in Lahore, a pastor came up, he had a testimony: The doctors had given up his baby when they couldn't beat the fever or find the cause of the fever, which ver more than 45 degrees a day and 38 at night. The family called me in Denmark and I prayed for the baby, which was immediately healed. Thank you Jesus.

2016 - November

Here I visit 3 ministries:

Lord's House Church

Rescue Heaven

Pakistan Gospel Mission

2016 - MAY

Min første missionsrejse.
Første prædiken på engelsk.
Jeg vidste ikke hvorfor Gud ønskede mig hos pastor Philips i Kasur, Pakistan.
Men da jeg fik microfonen i hånden vidste jeg hvad det handlende om: at bane en vej for Herrens vækkelse i det mest umulige land i verden.
Helligåndens dåb var hvad de har brug for.
Efter prædiken hoppede jeg ned af scenen og begyndte at bede i højre side - kvinde siden. "Jeg forløser tunger af ild" og 200 mennesker gik fra mødet bedende i tunger. Næste dag nyt sted 350 døbt med Helligånden, sådan fortsatte ugen. Sidste dag kom pastorene på besøg, de sagde: "alle vores folk gå omkring og ber i tunger, vil du også bede for os?"

Pastor Philips kunne senere fortælle om mere end 100 helbredelser, og muslimer der senere kom tilbage for at blive døbt.

Gud er god - ALTID!

ENGLISH:

My first mission trip.
First sermon in English.
I didn't know why God wanted me by Pastor Philips in Kasur, Pakistan.
But when I got the microphone in my hand, I knew what it was about: to make the way for the Lord's revival in the most impossible country in the world.
The baptism of the Holy Spirit was what they needed.
After the sermon, I jumped off the stage and started praying on the right side - the woman side. "I release tongues of fire" and 200 people walked from the meeting praying in tongues. The next day new place 350 baptized with the Holy Spirit, this week continued that way. Last day the pastors came, they said, "All our people are praying in tongues, will you pray for us too?"

Pastor Philips could later tell of more than 100 healings and Muslims who later returned to be baptized.

God is good - all the time!

Del siden